Návrh interiéru komunikačních chodeb
Praha 6, Suchdol,

Projekt řeší interiér komunikačních chodeb fakulty. Návrh řešení byl zpracován ve třech variantách vzhledem ke stávajícímu řešení i  vzhledem k nové přístavbě objektu. Vybavení nábytkem bylo zpracováno v jedné variantě společné pro všechna řešení.  Výběr konkrétních sedaček a nábytku by byl určen na společných jednáních. Rozmístění nábytku specifikuje i požadavky na slaboproudé a silnoproudé rozvody. Nová přístavba objektu řeší interiér jednotným jednoduchým způsobem. Společné prostory mají barvu zelenou včetně navazujících prvků zárubní i dveřních křídel či nástěnek. Jednotlivá patra křídel přístavby mají pak svou barvu, která se promítá i do dalších prvků jako u společných prostorů. Barevné i typové sjednocení jednotlivých pater i společných prostorů je z hlediska architektonického žádoucí. Není zde předpoklad přebudování interiéru přístavby, který nebere ohled na stávající budou,na charakter původního objektu.

Návrh interiéru poslucháren