Vizualizace mostu
Soběslav,

Vizualizace mostu v Soběslavy.

Zákres mostu do fotografie