Složení týmu

Velká část našeho týmu začala spolupracovat od roku 1985, kdy ještě
platil stavební zákon č.50 a prováděcí vyhlášky č.105 nebo č.5.
Tyto vyhlášky o dokumentaci staveb jsou obsahem velmi blízké
platným vyhláškám o dokumentaci satveb - dalo by se říci skoro shodné.
Spolupráce s externími pracovníky začala ještě v rámci Pražského
projektového ústavu a při projektování mimo tento projektový ústav
do roku 1991. Od roku 1991 potom tento tým začal pracovat samostatně
po zániku Pražského projektového ústavu a plynile přešel v roce 2009
k projektování s dnešní splečností s ručením omezeným.
Práce zajištěné externě (dlouhodobá spolupráce 12-27 let)
Znalosti dříve platných vyhlášek nám velmi pomáhají v současné praxi.

.Veškeré koordinace nyní probíhají elektronicky s produkty firmy AUTODESK

 
vedoucí architekt Ing.arch. Ivan Kunovský
inženýr Ing. Monika Kunovská
projektant 
Jakub Duffek
architekt
ng.arch. Jaroslav Sládeček
geodetické podklady ing.M.Kolář, ing.Černý
statické řešení ing.Bambasek
požární ochrana p.Chlumský, Ing.Havlíček
dopravní řešení Ing.V.Černý
 rozvody elektro silnoproud    p.Petrtýl, Ing.V.Synáč
 rozvody elektro slaboproud    Z.Fučík
 rozvody vody  Ing.J.Vonásek
 rozvody plynu  Ing.J.Vonásek
 rozvody kanalizace  Ing.J.Vonásek
 ústřední vytápění  Ing.V.Urban
 měření a regulace  Ing.Píša
 vzduchotechnika  Ing.Kaucký
 stavební hluk  Ing.Martin Vinš , Ing Svatava Koudelová
 akustika  p.Koačka,  Ing Svatava Koudelová
 projekty zeleně  Ing.Jansa
 stavební konstrukce  Ing.P.Hamann
 stavební a položkové
rozpočty
 ing.Mrázek, pí Zeithamlová
   
   
   

Všichni uvedení specialisté dodávají projekty zpracované na PC v nejrozšířenějším formátu DWG (Autocad).