Služby

Nabízíme komplexní projekční práce od stuií objektu až po realizaci staveb i se zajištěním marketingu a prodeje.

Výběr pozemku či stavby

Pro jakéhokoliv investora jsme schopni posoudit a dopředu odhadnout ekonomiku budoucího projektu a to z hlediska proveditelnosti stavební, dále z hlediska prodejnosti projektu a samozřejmě i z hlediska finančního. Výsledkem našeho posouzení je doporučení například skladby bytů pro projekci, doporučení umístění reklamních ploch apodobně. S tímto souvisejí následující služby

- realitní služby
- průzkum trhu
- zastavovací a objemová studie

Příprava stavby

Naše projektová dokumentace má pro investory řadu výhod. Tím že pracujeme s produkty AUTODESK REVIT, jsme schopni již v průběhu prjekčních prací provádět investora virtuálním řešeným objektem včetně případných výhledů. Uvedený systém totiž umožňuje fotorealistické ztvárnění již ve studii provozu stavby, Poskytujeme investorovi již v průběhu projekčních prací ekonomické parametry pro vyhodnocování stavby (prodejní plochy, velikosti bytů apod.), které je možné dotvářet dokud nejsou zapojeny další profese, které případně změny projekčně výrazně prodražují. Uvedený postup je u nás součástí základní ceny projekčních prací.


- přípravu zakázky s nezbytným zajištěním potřebných podkladů, průzkumů,  zaměření,
- návrh a realizaci stavby, interiéru, doplňků- vizualizace a animace interiérů
- vedení a koordinaci projektových prací
- zajištění potřebných stanovisek státní zprávy a technického řešení.- kompletní projektová dokumentace
- inženýrské služby
- zajištění výběrových řízení dodavatelů stavby

Provádění stavby

Vzhledem k délce praxe je již jen málo věcí a činností, které nás mohou v průběhu stavby zaskočit. Naše dokumentace značně ulehčuje investorům práci i při případných sporech na stavbě. V prováděcích projektech máme doporučení jak které stavební činnosti provádět i s doporučením sankcí satvební firmy při nedodržení technologických postupů. Nabízíme tyto činnosti:


- zajištění výstavby
- zajištění dozoru investora
- návrh a realizace interiérů, dodávka nábytku a vybavení
- návrh a realizace datových sítí, prezentační techniky
- spolupráce při spouštění objektu do provozu
- marketingové služby