Výměna oken a zateplení objektu sportovního gymnázia
Praha 7,

Stavba řeší komplexně zateplení objektu a souvisejících činností vzhledem ke stavu stávajícího vnitřního zateplení objektu, které je v havarijním stavu. Při zpětné montáži topení budou radiátory osazeny prvky nutnými pro energetický audit. Stávající neekonomické páteřní rozvody budou nahrazeny novými s podstatně menším objemem, což přináší úspory při cyklovaném vytápění jako je zde. V souvislosti s tímto je nutné zaregulovat systém a pro potřeby další související stavby vytvořit předpoklady pro napojení vzduchotechniky. Výměnou oken a zateplením objektu výrazně poklesne spotřeba energií objektu a budou zároveň odstraněny tepelné mosty. Tyto tepelné mosty dnes způsobují vznik plísní. Zateplením objektu se rovněž zlepší architektonická úroveň objektu a funkčnost stavby a údržby oken. Úpravou okolního terénu bude zamezeno stahování vody z okolního terénu k budově.

Realizace vstupu do objektu